"Å lære hunden å gå fint i bånd er tidkrevende. Det vil ta tid, og du må være konsekvent i treningen. Det vil si: belønn når hunden går fint, hold tilbake belønning når hunden ikke går fint."

introduksjon til båndtrening

båndtrening

Det finnes flere måter å lære hunden å gå fint å bånd. Uansett hvilken metode du velger, så er det viktigste at du følger de to hovedreglene for båndtrening. Legg gjerne inn noen få minutters trening på de daglige turene, og gi hunden et frisignal når treningen er over, slik at den forstår at den kan gå fritt igjen. Gradvis øk hvor lenge dere går før belønning/frisignal kommer.

Et ekstra tips er å bruke et bånd på 3-5 meter, da blir det enklere for hunden å holde båndet slakt.

H O V E D R E G L E R

 • Aldri la hunden få trekke seg fremover – da lærer den at den kommer fremover ved bruk av å ta i. Vær konsekvent: hver gang hunden strammer båndet MÅ du stoppe (og skifte retning for å unngå at hunden blir som en jojo som bare henger i enden av båndet).
 • Belønn hunden for slakt bånd. Vi MÅ belønne for at hunden skal forstå at det er slakt bånd vi ønsker. Belønningen kan være godbiter, ros/skryt, la den få snuse på det den gjerne vil undersøke, frisignal osv.


M E T O D E   1 :   F R I V I L L I G   F Ø L G E   V Å R   K R O P P

 • Gå baklengs, belønn hunden for å komme etter deg (uten at du sier noe). Er båndet slakt, belønner du uavhengig om hunden snuser eller ikke.
 • Gå baklengs, men gå flere steg og legg inn retningsskifter før belønningen kommer.
 • Gå baklengs, snu, gå fremover og så belønn.
 • Gå riktig vei og belønn hunden for å følge din retning. Lurt å belønne på den siden du ønsker å ha hunden – tenk belønningsplassering og at du bygger verdi til det «stedet» du tilbyr godbit på. Det stedet ønsker vi f.eks. skal være på utsiden av vårt kne.
 • Gradvis gå lenger før belønning kommer. Blir det veldig vanskelig, slik at hunden faller ut av treningen og ikke er motivert til å fortsette: gå tilbake til å gå baklengs. Det er hunden (forhåpentligvis) veldig god på nå. Når den klarer det et par ganger, kan du teste og gå fremover igjen.


M E T O D E   2 :   B Å N D T R E N I N G   V E D   K O N T A K T L Y D

 • Finn en nøytral lyd du føler deg komfortabel med, og får god lyd på.
 • Stå stille, ha hunden foran deg, smatt og gi godbit, smatt gi godbit, og repeter dette 2-5 ganger.
 • Stå stille, ha hunden foran deg, smatt når den ser på noe annet, og gi godbit dersom den snur seg mot deg, repeter 3-5 ganger
 • Smatt, gå ett skritt vekk fra hunden, og belønn dersom den kommer etter deg
 • Smatt, gå to skritt vekk fra hunden og belønn, repeter noen ganger. Legg inn retningsskifter.
 • Gå lenger og lenger strekning før hunden får belønning, smatt gjerne også en gang, gå noen skritt, smatt igjen og skift retning og så gi belønning.


Når kontaktlyden fungerer bra, kan du gradvis ta den i bruk i vanskeligere omgivelser. Husk på at vi må tilpasse vanskelighetsgraden når vi trener det i et nytt miljø. Hunden ikke kan det ute, selv om den har lært det hjemme i stua.


Pass på at du ikke vanner ut kontaktlyden! Én lyd er nok. Hvis det ikke fungerer, må vi gå tilbake i treningen.>