Innkalling

Innkalling er et av de nyttigste ferdighetene du kan lære hunden din. Bruk derfor god tid og masse tid på å lære hunden å komme når du roper på den. Belønn dette OFTE med verdifulle belønninger (alltid belønn i starten og i vanskelige situasjoner).


Innlæringen

Bruk gjerne en medhjelper som kan holde hunden og gå i fra. Rop på hunden og fortsett å bevege deg vekk fra hunden. Ved å gjøre dette, vil du få god fart på innkallingen. Når hunden er god på dette, kan du gå fra hunden hos medhjelper uten å vise den belønningen og du kan også stå stille og vente på hunden etter den blir sluppet. 


Gradvis øk forstyrrelsene rundt og tren i vanskeligere miljøer. Husk at når hunden holder på med noe (som å snuse eller å leke med en annen hund), er det utrolig vanskelig for den å høre etter, også for hunder som i utgangspunktet kan innkalling veldig godt. Hunden må da avbryte det gøye den holder på med, for å få sjansen til belønning. Da må vi bruke verdifulle, sterke belønninger. Skryt masse dersom hunden klarer å velge deg! Dersom den ikke klarer det, må dere bare trene mer og så prøve igjen på nytt etter en stund. 


Tips: jaktlek (å ha en leke "sprellende" på bakken) er ofte stor belønning for mange hunder. De må da jakte på "den levende" leken for å få tak i den - det blir mange motiverte av. Prøv deg frem for å finne ut hva din hund synes er den absolutt beste belønningen, og bruk denne i innkallingstreningen!


Når hunden ikke kommer

Du kjenner din hund best og vet kanskje hvordan du kan få oppmerksomheten hans. Forsøk det. Dersom det ikke går, så er det sannsynligvis fordi det er for vanskelig for hunden, eller det ikke er verdt det. Da må du kanskje bare gjøre det beste ut av det der og da. Øk så belønningen eller skap enklere situasjoner neste gang. 


Det er også et par ting vi må tenke på: 

  • IKKE mas. Da vanner vi bare ut kommandoen. Kommer ikke hunden, så er det sannsynligvis ikke fordi den ikke hørte deg. Snarere fordi den ikke vil (det har ikke stor nok verdi å komme).
  • IKKE gjør det til en fange-lek. Det blir en belønning for hunden å klare og få deg "med på leken". Forsøk heller å løpe bort fra hunden, mens du lager masse bråk (hoi'er, klapper, lager ulike lyder osv). Belønn når hunden kommer.
>