Kontaktlyd

Kontaktlyd er en nøytral lyd vi bruker når vi ønsker kontakt med hunden vår, som betyr "følg med her, det kommer en beskjed". Denne lyden kan være f.eks. være smatting eller "klikking" med munnen. Den bør være nøytral (altså ikke er ord) for å ikke påvirkes av vårt humør og stemmeleie ("kom" høres veldig forskjellig ut om du er glad eller irritert). 


"Følg med her, det kommer en beskjed" betyr at hunden skal se på oss, og f.eks. holde seg ved vår side til vi har passert en annen hund. Da kan du si "fri", slik at hunden løser ut fra oppgaven sin (som er å følge med inntil videre beskjed gis). 


Vi ønsker en automatisert reaksjon på kontaktlyden, slik at hunden tar kontakt med oss med en gang, uten å vurdere alternativene sine. Det får du ved å trene masse kontaktlyd - belønning, kontaktlyd - belønning. Dette bygger opp verdi for kontaktlyden, og du kan alltids gå tilbake til grunntreningen dersom du synes hunden din ikke reagerer raskt nok på lyden når den gis. Husk at jo vanskeligere forstyrrelser og miljø, jo vanskeligere er det for hunden. Øk gradvis. 


Når hunden har grunnforståelsen, gir du kontaktlyden når hunden ser på noe annet. Hunden skal da raskt se på deg. Øk vanskelighetsgraden på forstyrrelsene (f.eks. kan du trene på mennesker, hunder, katter, andre dyr). Avstanden har også mye å si - start med god avstand. Jo nærmere forstyrrelsen er, jo vanskeligere. Ta så kontaktlyden inn i turen, det vil si at du praktiserer kontaktlyden på akkurat samme måte som dere har trent, i hverdagslige situasjoner hvor du ønsker kontakt med hunden din. 


>