påmelding til to dagers RC-kurs
med Kjersti Jørgensen

På dette kurset er det kun 12 plasser med hund. Påmeldinger etter dette havner automatisk på venteliste, og dersom ikke dere ikke får plass, vil dere få tilbud om observatørplass. Ønsker du å være observatør, vennligst skriv det i kommentarfeltet ved påmelding.


    1) Personvernerklæring

    2) Avmeldingsbetingelser: Påmeldingen er økonomisk bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften innen 30 dager før kursstart. Ved avmelding etter dette, belastes full kursavgift.

    3) Egenerklæring: Jeg deltar på kurset på eget ansvar, og er selv ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller "BARK hund | yours for life" om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret.


    >